Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Freubelbijtjes

 

De Algemene Voorwaarden van “Freubelbijtjes” zijn van toepassing op alle producten en diensten. Door te bestellen en te betalen geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. “Freubelbijtjes” behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 -            Definities

Artikel 2 -            Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 -            Het aanbod/voorraad

Artikel 4 -            De prijs

Artikel 5 -            Betaling

Artikel 6 -            Levering

Artikel 7 -            Retourzending

Artikel 8 -            Annulering

Artikel 9 -            Privacy

Artikel 10 -          Klachtenafhandeling

 

Artikel 1 - Defenities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van leverancier;
  2. Bestelling: het plaatsen van een order door Koper bij of namens Leverancier tot het leveren van Producten of Diensten;
  3. Diensten: alle diensten die door of in opdracht van Leverancier worden geleverd aan koper;
  4. Consument: de (potentiële) wederpartij van Leverancier;
  5. Leverancier: Freubelbijtjes;
  6. Levering: de feitelijke aflevering van de Producten als bedoeld in Artikel 4 van deze algemene voorwaarden;
  7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Koper , krachtens welke Koper bij Leverancier Bestellingen plaatst, dan wel een daaruit voortspruitende overeenkomst;
  8. Freubelbijtjes Producten: alle producten en diensten die door Leverancier zelf worden verkocht en geleverd;
  9. Producten: alle freubelbijtjes producten, (brancheverwante en branchevreemde) roerende zaken en eventuele actieproducten, die door of in opdracht van Leverancier aan Koper worden geleverd;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Freubelbijtjes

Harm Smeengestraat 21, 7741 BS Coevorden Tel: 06-18870556 

freubelbijtjes@gmail.com

KvK-nummer: 77855183

BTW-identificatienummer: NL103472083B01

 

Artikel 3 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 - De prijs

De prijzen op de site van freubelbijtjes.nl zijn vaste prijzen. Hierover kan niet worden onderhandeld. De prijs die is gesteld ten tijde van de bestelling blijft gehandhaafd en zal niet worden verhoogd. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

 

Artikel 5 - Betaling

Betaling moet gaan worden via:

Bij levering moet het voor levering gedaan worden via iDEAL. 

Bij ophalen kan het vooraf via iDEAL. Of gepast contant of per pin op beurs/markt.

 

Artikel 6 - Levering

Zie voorwaarden via deze link

 

Artikel 7 - Retourzending

Zie voorwaarden via deze link

 

Artikel 8 - Privacy

Freubeltjes zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet verkopen aan derden.

 

Artikel 9 - Klachtenafhandeling

Indien u een klacht heeft zal freubelbijtjes er naar streven om deze binnen 2 dagen op te lossen. Heeft u een klacht dan kunt u contact met ons opnemen.